Công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma

Mã số thuế: 0108933393 - Cấp ngày: 07/10/2019

Địa chỉ: A25 khu đấu giá Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: 113 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email liên hệ: sunpharmaa25@gmail.com

Số điện thoại: 1800 64 68 94 hoặc 0829 877 888